Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Проекти на решения, декларации и обръщения
Информация за решение
Име на решението Проект за решение за създаване на Временна анкетна комисия за изясняване на обстоятелствата около избирането и освобождаването на г-жа Калина Илиева от поста изпълнителен директор на Държавен фонд "Земеделие"
Сигнатура 054-02-126
Дата на постъпване 13/12/2010
Сесия Четвърта сесия
Текст на решението
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Хронология