Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Проекти на решения, декларации и обръщения
Информация за решение
Име на решението Проект за решение за приемане на Годишна работна програма на Народното събрание по въпросите на Европейския съюз (2014 г.)
Сигнатура 453-18-23
Дата на постъпване 30/05/2014
Сесия Четвърта сесия
Текст на решението
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Хронология