Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Проекти на решения, декларации и обръщения
Информация за решение
Име на решението Проект за решение за възстановяване на дейността и производството на Завода за непрекъснато леене на стомана на МК "Кремиковци"
Сигнатура 354-02-152
Дата на постъпване 20/11/2013
Сесия Втора сесия
Текст на решението
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Хронология