Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Проекти на решения, декларации и обръщения
Информация за решение
Име на решението Проект за решение за налагане на мораториум върху приватизацията, концесиите и разпореждането с общинско имущество
Сигнатура 654-02-103
Дата на постъпване 26/09/2006
Сесия Четвърта сесия
Текст на решението
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Хронология
  • 31/08/2006 - внесен(зала първо гласуване)
  • 31/08/2006 - приет(зала първо гласуване)
  • 31/08/2006 - внесен(зала второ гласуване)
  • 06/07/2007 - приет(зала второ гласуване)