Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Проекти на решения, декларации и обръщения
Информация за решение
Име на решението Отчет на Българската народна банка за януари - юни 2006 г.
Сигнатура 607-00-37
Дата на постъпване 10/11/2006
Сесия Четвърта сесия
Текст на решението
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Хронология
  • 15/06/2006 - внесен(зала първо гласуване)
  • 15/06/2006 - приет(зала първо гласуване)
  • 15/06/2006 - внесен(зала второ гласуване)
  • 14/07/2006 - приет(зала второ гласуване)