Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Проекти на решения, декларации и обръщения
Информация за решение
Име на решението Проект за решение за попълване състава на Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред
Сигнатура 654-02-117
Дата на постъпване 07/12/2006
Сесия Четвърта сесия
Текст на решението
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Хронология
  • 12/10/2006 - внесен(зала първо гласуване)
  • 12/10/2006 - отхвърлен(зала първо гласуване)