Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Проекти на решения, декларации и обръщения
Информация за решение
Име на решението Проект за решение за попълване състава на Комисията по жалбите и петициите на гражданите
Сигнатура 554-02-95
Дата на постъпване 10/11/2005
Сесия Първа сесия
Текст на решението
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Хронология
  • 08/11/2005 - внесен(зала първо гласуване)
  • 08/11/2005 - приет(зала първо гласуване)
  • 08/11/2005 - внесен(зала второ гласуване)
  • 29/11/2005 - приет(зала второ гласуване)