Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Проекти на решения, декларации и обръщения
Информация за решение
Име на решението Проект за решение за налагане мораториум върху ползването на специалния режим на движение на автомобилите на Народното събрание
Сигнатура 554-02-96
Дата на постъпване 15/11/2005
Сесия Първа сесия
Текст на решението
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Хронология