Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Проекти на решения, декларации и обръщения
Информация за решение
Име на решението Проект за решение за създаване на временна анкетна комисия относно Окончателния доклад на независимата комисия, назначена от Генералния секретар на ООН, разследваща машинациите с програмата "Петрол срещу храни" по време на режима на Саддам Хюсеин
Сигнатура 554-02-97
Дата на постъпване 15/11/2005
Сесия Първа сесия
Текст на решението
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Хронология