Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Проекти на решения, декларации и обръщения
Информация за решение
Име на решението Проект за решение по доклада на Временната комисия за проучване и ликвидиране на щетите от наводненията и за изготвяне на предложения за оптимизиране на модела на действия на държавните органи по управление при кризи
Сигнатура 554-02-98
Дата на постъпване 17/11/2005
Сесия Първа сесия
Текст на решението
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Хронология
  • 08/11/2005 - внесен(зала първо гласуване)
  • 08/11/2005 - приет(зала първо гласуване)
  • 08/11/2005 - внесен(зала второ гласуване)
  • 06/12/2005 - приет(зала второ гласуване)