Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Проекти на решения, декларации и обръщения
Информация за решение
Име на решението Проект за решение относно план за действие на Правителството на Република България, съобразен с препоръките в доклада на Европейската комисия
Сигнатура 654-02-63
Дата на постъпване 18/05/2006
Сесия Трета сесия
Текст на решението
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Хронология
  • 15/03/2006 - внесен(зала първо гласуване)
  • 15/03/2006 - приет(зала първо гласуване)
  • 15/03/2006 - внесен(зала второ гласуване)
  • 15/03/2006 - приет(зала второ гласуване)