Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Проекти на решения, декларации и обръщения
Информация за решение
Име на решението Проект за решение за промени в състава на Комисията по парламентарна етика
Сигнатура 654-02-67
Дата на постъпване 25/05/2006
Сесия Трета сесия
Текст на решението
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Хронология
  • 19/05/2006 - внесен(зала първо гласуване)
  • 19/05/2006 - приет(зала първо гласуване)