Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Проекти на решения, декларации и обръщения
Информация за решение
Име на решението Проект за решение за мораториум върху продажбата и замяната на земи и гори от горския фонд, собственост на държавата и общините за срок от пет години
Сигнатура 654-02-69
Дата на постъпване 30/05/2006
Сесия Трета сесия
Текст на решението
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Хронология
  • 11/05/2006 - внесен(зала първо гласуване)
  • 11/05/2006 - приет(зала първо гласуване)
  • 11/05/2006 - внесен(зала второ гласуване)
  • 09/06/2006 - приет(зала второ гласуване)