Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Проекти на решения, декларации и обръщения
Информация за решение
Име на решението Проект за решение за домакинство на пролетната сесия на Парламентарната асамблея на НАТО през 2011 г.
Сигнатура 754-02-90
Дата на постъпване 04/10/2007
Сесия Седма сесия
Текст на решението
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Хронология
  • 14/03/2007 - внесен(зала първо гласуване)
  • 15/03/2007 - отхвърлен(зала първо гласуване)