Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Проекти на решения, декларации и обръщения
Информация за решение
Име на решението Проект за решение за попълване състава на Комисията по труда и социалната политика
Сигнатура 754-02-91
Дата на постъпване 05/10/2007
Сесия Седма сесия
Текст на решението
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Хронология
  • 20/12/2006 - внесен(зала първо гласуване)
  • 20/12/2006 - приет(зала първо гласуване)
  • 20/12/2006 - внесен(зала второ гласуване)
  • 20/12/2006 - приет(зала второ гласуване)