Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Проекти на решения, декларации и обръщения
Информация за решение
Име на решението Проект за решение относно внасяне от Министерския съвет на закон за изменение и допълнение на Закона за държавния бюджет на Република България за 2007 г.
Сигнатура 754-02-96
Дата на постъпване 12/10/2007
Сесия Седма сесия
Текст на решението
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Хронология