Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Проекти на решения, декларации и обръщения
Информация за решение
Име на решението Проект за решение за гласуване на недоверие на Министерския съвет на Република България
Сигнатура 754-02-97
Дата на постъпване 15/10/2007
Сесия Седма сесия
Текст на решението
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Хронология
  • 25/01/2007 - внесен(зала първо гласуване)
  • 25/01/2007 - приет(зала първо гласуване)