Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Проекти на решения, декларации и обръщения
Информация за решение
Име на решението Проект за решение за даване на съгласие за водене на преговори и сключване на кредитно споразумение между Република България и Европейската инвестиционна банка
Сигнатура 702-03-31
Дата на постъпване 15/10/2007
Сесия Седма сесия
Текст на решението
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Хронология
  • 17/01/2007 - внесен(зала първо гласуване)
  • 17/01/2007 - приет(зала първо гласуване)
  • 17/01/2007 - внесен(зала второ гласуване)
  • 17/01/2007 - приет(зала второ гласуване)