Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Проекти на решения, декларации и обръщения
Информация за решение
Име на решението Проект за решение за избиране на член на Съвета за електронни медии
Сигнатура 754-02-8
Дата на постъпване 26/01/2007
Сесия Пета сесия
Текст на решението
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Хронология
  • 20/07/2006 - внесен(зала първо гласуване)
  • 20/07/2006 - приет(зала първо гласуване)
  • 20/07/2006 - внесен(зала второ гласуване)
  • 16/08/2006 - приет(зала второ гласуване)