Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Проекти на решения, декларации и обръщения
Информация за решение
Име на решението Годишен доклад за дейността на Върховния административен съд през 2006 година
Сигнатура 712-00-3
Дата на постъпване 11/04/2007
Сесия Шеста сесия
Текст на решението
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Хронология
  • 21/09/2006 - внесен(зала първо гласуване)
  • 21/09/2006 - приет(зала първо гласуване)
  • 21/09/2006 - внесен(зала второ гласуване)
  • 18/10/2006 - приет(зала второ гласуване)