Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Проекти на решения, декларации и обръщения
Информация за решение
Име на решението Проект за решение за признаване геноцида над българите в Османската империя през периода 1903-1913 г. и над арменците в Османската империя през периода 1915-1922
Сигнатура 754-02-21
Дата на постъпване 26/04/2007
Сесия Шеста сесия
Текст на решението
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Хронология
  • 14/09/2006 - внесен(зала първо гласуване)
  • 14/09/2006 - приет(зала първо гласуване)
  • 14/09/2006 - внесен(зала второ гласуване)
  • 17/11/2006 - приет(зала второ гласуване)