Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Проекти на решения, декларации и обръщения
Информация за решение
Име на решението Проект за решение за мерките за намаляване на минималните нива на акцизите върху горивата и премахване на акциза върху домашното производство на алкохолни продукти за лична употреба
Сигнатура 754-02-22
Дата на постъпване 02/05/2007
Сесия Шеста сесия
Текст на решението
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Хронология