Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Проекти на решения, декларации и обръщения
Информация за решение
Име на решението Проект за решение за създаване на временна комисия за изясняване условията, обстоятелствата и начина на приватизация на БТК
Сигнатура 754-02-33
Дата на постъпване 01/06/2007
Сесия Шеста сесия
Текст на решението
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Хронология
  • 28/09/2006 - внесен(зала първо гласуване)
  • 28/09/2006 - приет(зала първо гласуване)
  • 28/09/2006 - внесен(зала второ гласуване)
  • 28/09/2006 - приет(зала второ гласуване)