Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Проекти на решения, декларации и обръщения
Информация за решение
Име на решението Проект за решение за налагане на мораториум върху строителството, издаването на разрешения за строежи, одобряването на инвестиционни проекти по действащи подробни устройствени планове и промени в статута на земеделски земи и гори, попадащи в зона "А" и зона "Б" по Закона за Черноморското крайбрежие
Сигнатура 754-02-54
Дата на постъпване 19/06/2007
Сесия Шеста сесия
Текст на решението
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Хронология
  • 24/03/2009 - внесен(зала първо гласуване)
  • 25/03/2009 - отхвърлен(зала първо гласуване)