Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Проекти на решения, декларации и обръщения
Информация за решение
Име на решението Проект за решение за налагане на мораториум върху увеличението на цените на тока от 1 юли 2007 г. до 1 октомври 2007 г.
Сигнатура 754-02-57
Дата на постъпване 21/06/2007
Сесия Шеста сесия
Текст на решението
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Хронология
  • 08/03/2007 - внесен(зала първо гласуване)
  • 08/03/2007 - приет(зала първо гласуване)
  • 08/03/2007 - внесен(зала второ гласуване)
  • 31/05/2007 - приет(зала второ гласуване)