Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Проекти на решения, декларации и обръщения
Информация за решение
Име на решението Проект за решение по годишния отчет за изпълнението на бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2006 г.
Сигнатура 702-03-20
Дата на постъпване 10/07/2007
Сесия Шеста сесия
Текст на решението
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Хронология
  • 17/10/2007 - внесен(зала първо гласуване)
  • 19/10/2007 - отхвърлен(зала първо гласуване)