Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Проекти на решения, декларации и обръщения
Информация за решение
Име на решението Проект за решение за промяна в структурата на Министерския съвет на Република България
Сигнатура 702-03-23
Дата на постъпване 17/07/2007
Сесия Шеста сесия
Текст на решението
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Хронология
  • 28/11/2006 - внесен(зала първо гласуване)
  • 28/11/2006 - приет(зала първо гласуване)
  • 28/11/2006 - внесен(зала второ гласуване)
  • 14/12/2006 - приет(зала второ гласуване)