Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Проекти на решения, декларации и обръщения
Информация за решение
Име на решението Проект за решение за промяна в Комисията по здравеопазване
Сигнатура 754-02-82
Дата на постъпване 25/09/2007
Сесия Седма сесия
Текст на решението
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Хронология
  • 04/04/2007 - внесен(зала първо гласуване)
  • 07/06/2007 - отхвърлен(зала първо гласуване)