Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Проекти на решения, декларации и обръщения
Информация за декларация
Име на декларацията Проект на декларация за ограничаване и контрол на онкологичните заболявания в Република България
Сигнатура 854-03-4
Дата на постъпване 28/05/2008
Сесия Девета сесия
Текст на декларацията
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Хронология
  • 06/12/2007 - внесен(зала първо гласуване)
  • 06/12/2007 - приет(зала първо гласуване)
  • 06/12/2007 - внесен(зала второ гласуване)
  • 17/12/2007 - приет(зала второ гласуване)