Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Проекти на решения, декларации и обръщения
Информация за декларация
Име на декларацията Проект на декларация относно резултатите от проведената Седмица на социалната политика
Сигнатура 854-03-5
Дата на постъпване 05/06/2008
Сесия Девета сесия
Текст на декларацията
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Хронология
  • 23/11/2007 - внесен(зала първо гласуване)
  • 23/11/2007 - приет(зала първо гласуване)
  • 23/11/2007 - внесен(зала второ гласуване)
  • 14/12/2007 - приет(зала второ гласуване)