Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Проекти на решения, декларации и обръщения
Информация за решение
Име на решението Годишен доклад на омбудсмана на Република България за 2007 г.
Сигнатура 839-00-39
Дата на постъпване 27/03/2008
Сесия Осма сесия
Текст на решението
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Хронология
  • 21/06/2007 - внесен(зала първо гласуване)
  • 21/06/2007 - приет(зала първо гласуване)
  • 21/06/2007 - внесен(зала второ гласуване)
  • 28/09/2007 - приет(зала второ гласуване)