Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Проекти на решения, декларации и обръщения
Информация за решение
Име на решението Доклад за прилагане на закона и за дейността на административните съдилища през 2007 г.
Сигнатура 811-00-2
Дата на постъпване 08/04/2008
Сесия Осма сесия
Текст на решението
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Хронология
  • 05/07/2007 - внесен(зала първо гласуване)
  • 05/07/2007 - приет(зала първо гласуване)
  • 05/07/2007 - внесен(зала второ гласуване)
  • 05/07/2007 - приет(зала второ гласуване)