Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Проекти на решения, декларации и обръщения
Информация за решение
Име на решението Проект за решение за даване на съгласие за водене на преговори и сключване на заемно споразумение между Република България и Международната банка за възстановяване и развитие по проект за социално включване
Сигнатура 802-03-5
Дата на постъпване 21/04/2008
Сесия Осма сесия
Текст на решението
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Хронология
  • 05/07/2007 - внесен(зала първо гласуване)
  • 05/07/2007 - приет(зала първо гласуване)
  • 05/07/2007 - внесен(зала второ гласуване)
  • 28/09/2007 - приет(зала второ гласуване)