Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Проекти на решения, декларации и обръщения
Информация за решение
Име на решението Проект за решение относно разсекретяването и осигуряване на достъп до доклад, свързан с одит на KPMG за Фонд "Републиканска пътна инфраструктура"
Сигнатура 854-02-73
Дата на постъпване 18/06/2008
Сесия Девета сесия
Текст на решението
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Хронология