Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Проекти на решения, декларации и обръщения
Информация за решение
Име на решението Проекти за решения за попълване състава на парламентарни комисии
Сигнатура 854-02-74
Дата на постъпване 19/06/2008
Сесия Девета сесия
Текст на решението
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Хронология
  • 20/09/2007 - внесен(зала първо гласуване)
  • 20/09/2007 - приет(зала първо гласуване)
  • 20/09/2007 - внесен(зала второ гласуване)
  • 12/10/2007 - приет(зала второ гласуване)