Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Проекти на решения, декларации и обръщения
Информация за решение
Име на решението Проект за решение за даване на съгласие за водене на преговори и за сключване на заемно споразумение за втори заем за развитие на политиките между Република България и Международната банка за възстановяване и развитие
Сигнатура 802-03-13
Дата на постъпване 30/06/2008
Сесия Девета сесия
Текст на решението
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Хронология
  • 20/09/2007 - внесен(зала първо гласуване)
  • 20/09/2007 - приет(зала първо гласуване)
  • 20/09/2007 - внесен(зала второ гласуване)
  • 20/09/2007 - приет(зала второ гласуване)