Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Проекти на решения, декларации и обръщения
Информация за решение
Име на решението Проект за решение за одобряване на Доклада за състоянието на околната среда през 2006 г.
Сигнатура 802-03-15
Дата на постъпване 01/08/2008
Сесия Девета сесия
Текст на решението
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Хронология
  • 04/10/2007 - внесен(зала първо гласуване)
  • 04/10/2007 - приет(зала първо гласуване)
  • 04/10/2007 - внесен(зала второ гласуване)
  • 31/10/2007 - приет(зала второ гласуване)