Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Проекти на решения, декларации и обръщения
Информация за решение
Име на решението Проект за решение за процедурни правила за изслушване на министър-председателя на Република България, г-н Сергей Станишев относно Доклад на Европейската комисия от 25.10.2005 г.
Сигнатура 554-02-89
Дата на постъпване 02/11/2005
Сесия Първа сесия
Текст на решението
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Хронология
  • 03/11/2005 - внесен(зала първо гласуване)
  • 03/11/2005 - приет(зала първо гласуване)
  • 03/11/2005 - внесен(зала второ гласуване)
  • 03/11/2005 - приет(зала второ гласуване)