Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Проекти на решения, декларации и обръщения
Информация за решение
Име на решението Проект за решение за промени в състава на Временната комисия по европейски въпроси
Сигнатура 554-02-21
Дата на постъпване 04/08/2005
Сесия Първа сесия
Текст на решението
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Хронология
  • 12/08/2005 - внесен(зала първо гласуване)
  • 12/08/2005 - приет(зала първо гласуване)
  • 12/08/2005 - внесен(зала второ гласуване)
  • 12/08/2005 - приет(зала второ гласуване)