Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Проекти на решения, декларации и обръщения
Информация за решение
Име на решението Проект за решение за създаване на парламентарна анкетна комисия за изясняване на факти и обстоятелства, свързани с обявения за противоконституционен Закон за обявяване държавна собственост имотите на семействата на бившите царе Фердинанд I и Борис III и техните наследници
Сигнатура 554-02-25
Дата на постъпване 18/08/2005
Сесия Първа сесия
Текст на решението
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Хронология
  • 07/06/2007 - внесен(зала първо гласуване)
  • 07/06/2007 - приет(зала първо гласуване)
  • 07/06/2007 - внесен(зала второ гласуване)
  • 07/06/2007 - приет(зала второ гласуване)