Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Проекти на решения, декларации и обръщения
Информация за решение
Име на решението Проект за решение за избиране на Комисия по образованието и науката
Сигнатура 554-02-36
Дата на постъпване 23/08/2005
Сесия Първа сесия
Текст на решението
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Хронология
  • 19/08/2005 - внесен(зала първо гласуване)
  • 19/08/2005 - приет(зала първо гласуване)
  • 19/08/2005 - внесен(зала второ гласуване)
  • 20/09/2005 - приет(зала второ гласуване)