Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Подкомисия към Комисията по отбрана, която осъществява парламентарен контрол върху дейността на Националната разузнавателна служба, Националната служба за охрана и служба „Военна информация" към Министерството на отбраната