Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
КОМИСИЯ ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ
0 народни представители към дата
ЙОРДАН КИРИЛОВ ЦОНЕВ
МАРГАРИТА НИКОЛАЕВА НИКОЛОВА
ПЕТЪР ГЕОРГИЕВ КЪНЕВ
РУШЕН МЕХМЕД РИЗА
ВЛАДИСЛАВ ТОШКОВ НИКОЛОВ
ГЕОРГИ ЧАВДАРОВ АНАСТАСОВ
ДАНИЕЛА ВЛАДИМИРОВА САВЕКЛИЕВА
ДЕСИСЛАВА ЖЕКОВА ТАНЕВА
ДИАНА ИВАНОВА ЙОРДАНОВА
ДИМИТЪР АНГЕЛОВ ГОРОВ
ДИМИТЪР БОРИСОВ ГЛАВЧЕВ
ДОРА ИЛИЕВА ЯНКОВА
ИРЕНА ТОДОРОВА АНАСТАСОВА
КИРИЛ БОЯНОВ КАЛФИН
ЛАЗАР ОГНЯНОВ ПОПОВ
МЕНДА КИРИЛОВА СТОЯНОВА
НИКОЛАЙ ВЕСЕЛИНОВ АЛЕКСАНДРОВ
ПЛАМЕН ВЕСЕЛИНОВ ЙОРДАНОВ
РУМЕН ВАСИЛЕВ ГЕЧЕВ
СЕРГЕЙ МАНУШОВ КИЧИКОВ