Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
КОМИСИЯ ПО ВЪНШНА ПОЛИТИКА И ОТБРАНА
КОМИСИЯ ПО ВЪНШНА ПОЛИТИКА И ОТБРАНА
23/02/2011 първо гласуване

  Законопроект за ратифициране на Споразумението между правителството на Република България и Организацията на обединените нации за образование, наука и култура (ЮНЕСКО) относно създаването в София на Регионален център за опазване на нематериалното културно наследство в Югоизточна Европа под егидата на ЮНЕСКО (категория 2) № 102-02-4, внесен от Министерски съвет на 11.02.2011 г.
  Усилията и успехите на България в областта на опазването на нематериалното културно наследство са получили висока оценка от международната общност. С оглед развитието на този потенциал на национално и на регионално ниво, на 34-та сесия на Генералната конференция на ЮНЕСКО, проведена от 16 октомври до 3 ноември 2007 г. в Париж, България декларира своята готовност на територията на страната ни да се изгради Регионален център за опазване на нематериалното културно наследство. Създаването в София на Регионален център – категория 2 под егидата на ЮНЕСКО, получи единодушна подкрепа на държавите от Югоизточна Европа на срещата на министрите на културата в Букурещ през 2008 година и на последващите форуми по въпросите на опазване на нематериалното културно наследство. На 25 октомври 2010 година в Париж бе подписано и споразумението между българското правителство и ЮНЕСКО относно създаването в София на Регионален център за опазване на нематериалното културно наследство.

  В споразумението е регламентирана системата на управление на Регионалния център, която включва Общо събрание, Управителен съвет и Секретариат. Правителството на Република България се ангажира да осигури всички ресурси – финансови и непарични – за администрирането и функционирането на центъра, които трябва да бъдат не по-малко от равностойността в левове на 200 000 евро годишно. ЮНЕСКО ще осигурява съдействие под формата на техническа помощ за програмните дейности на центъра.

  Разполагането на Регионалния център в София отговаря на интересите на България и е признание за страната ни, която вече се е наложила като една от водещите държави в областта на опазване на богатото нематериално наследство на човечеството и е със значим принос за световното културно многообразие.

  Законопроектът не влиза в противоречие с принципите на външната политика на Република България.
  След изслушването на мотивите към законопроекта се проведе обсъждане и гласуване, в резултат на което Комисията по външна политика и отбрана прие следното

  СТАНОВИЩЕ:

  Предлага на Народното събрание на основание чл.85, ал. 1, т. 4 и 5 от Конституцията на Република България да ратифицира със закон Споразумението между правителството на Република България и Организацията на обединените нации за образование, наука и култура (ЮНЕСКО) относно създаването в София (Република България) на Регионален център за опазване на нематериалното културно наследство в Югоизточна Европа под егидата на ЮНЕСКО (категория 2.
  Форма за търсене
  Ключова дума