Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
КОМИСИЯ ПО ВЪНШНА ПОЛИТИКА И ОТБРАНА
КОМИСИЯ ПО ВЪНШНА ПОЛИТИКА И ОТБРАНА
05/07/2012 първо гласуване

  Законопроект за утилизирането (обезвреждането) на боеприпасите, № 254-01-67, внесен от Волен Сидеров и гр. н.п. на 12.06.2012 г.
  Комисията по външна политика и отбрана разгледа законопроекта на свое редовно заседание, проведено на 5 юли 2012 г.

  В мотивите си вносителите изтъкват, че в страната е останало огромно количество боеприпаси, които са неизползваеми, преминали отдавна срока си за годност и опасни по начина, по който се съхраняват. Подобни боеприпаси, оръжия и взривни вещества, освен в МО, се намират в притежание и съхранение и в други ведомства, институции и предприятия, които следва да ги обезвредят. Обезвреждането на тези оръжия, боеприпаси и взривни вещества е тежък проблем за обществото и държавата и за нерешаването му до сега основна причина е неправилната държавна политика. Неправилно се разчита тази дейност, представляваща важен елемент от националната сигурност на държавата, да бъде предоставена на частни фирми. Някои от тези фирми са съмнителни и имат една основна цел – да реализират печалби. Горните не притежават необходимия кадрови експертен и материален ресурс да се справят със задачите.

  Предоставянето на боеприпаси, оръжия и взривни вещества на частни фирми и юридически лица крие непрекъсната опасност от злоупотреби, възможност за предоставянето им на трети и четвърти лица, за тежки нарушения на български и международни договорености. Това е така, защото някои от тези фирми притежават и лицензи за търговия с оръжия и няма каквато и да е гаранция, че вместо да обезвреждат предоставените им оръжия, боеприпаси и взривни вещества, няма да ги прехвърлят неправомерно.

  Според вносителите, сега действащият Закон за контрол над взривните вещества, огнестрелните оръжия и боеприпасите не урежда тази материя, още повече, че в чл. 1 ал. 2 изрично се казва, че той не се отнася за въоръжените сили на Република България. Толкова отговорна материя, предвид пряката връзка с националната сигурност на страната, не може да се регламентира с правилник или с други подзаконови нормативни актове, както и не може да се подчинява на общите принципи на облигационното и търговско право. Следва проблемите относно утилизирането (обезвреждането) на оръжия, боеприпаси и взривни вещества да бъде уредено със специален закон, като основна отговорност и задължение, в тази връзка, бъдат предоставени на Министерство на отбраната на Република България.

  Общ елемент на изказванията по време на провелото се обсъждане беше оценката за необходимостта от разрешаване на съществуващите проблеми на утилизацията на негодните и излишни боеприпаси. Представителите на парламентарните групи на Коалиция за България и на ДПС отправиха редица критики към правителството по отношение координацията между ведомствата и осъществяването на контролните дейности. Преобладаващата част от членовете на Комисията изразиха съмнение че с така предложения законопроект ще се постигне реално и ефективно изпълнение на поставените цели. Същевременно беше изразена готовност за дискутиране на посочените проблеми и на възможните решения.

  След приключването на обсъждането се проведе гласуване, завършило с резултат четири гласа „за“, осем гласа „против“ и един глас „въздържал се“. Въз основа на резултата от гласуването Комисията по външна политика и отбрана представя следното

  СТАНОВИЩЕ:

  Предлага на Народното събрание, да отхвърли законопроекта за утилизирането (обезвреждането) на боеприпасите.
  Форма за търсене
  Ключова дума