Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Временна комисия за изработване на проект на Правилник за организацията и дейността на Народното събрание
5 ноември 2014 г. е срокът, гласуван от парламента, за внасяне на предложения във връзка с изработването на проект на Правилник за организацията и дейността на Народното събрание
31/10/2014
В срок до 5 ноември 2014 г., сряда, 18.00 часа парламентарните групи и народните представители могат да внасят предложения за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Народното събрание. Това прие парламентът на 31 октомври 2014 г.

Предложенията се внасят чрез деловодството на Народното събрание до председателя на Временната комисия за изработване на проект на Правилник за организацията и дейността на Народното събрание. Като проект на Правилник за организацията и дейността на 43-ото Народно събрание служи Правилникът за организацията и дейността на 42-ото Народно събрание. Проектът се намира на сайта на Временната комисия в интернет страницата на Народното събрание в секция „Документи”.

Граждани и организации могат да правят предложения по проекта в посочения срок на хартиен носител или на е-mail: kpv1@parliament.bg.

Проектът с постъпилите предложения ще бъде публикуван на сайта на Временната комисия на интернет страницата на Народното събрание в еднодневен срок след изтичане на срока за внасяне на предложения.