Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
КОМИСИЯ ПО ВЪТРЕШНА СИГУРНОСТ И ОБЩЕСТВЕН РЕД
КОМИСИЯ ПО ВЪТРЕШНА СИГУРНОСТ И ОБЩЕСТВЕН РЕД
06/07/2011, 14:30
пл. "Княз Александър I" №1, зала 232
1. Законопроект за ратифициране на Споразумението за създаване на Международна академия по противодействие на корупцията като международна организация, № 102-02-15, внесен от Министерски съвет на 24.06.2011 г.
Форма за търсене
Ключова дума