Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
КОМИСИЯ ПО ВЪТРЕШНА СИГУРНОСТ И ОБЩЕСТВЕН РЕД
КОМИСИЯ ПО ВЪТРЕШНА СИГУРНОСТ И ОБЩЕСТВЕН РЕД
22/02/2012, 14:30
пл. "Княз Александър I" №1, зала 232
1. Отчет за дейността на Комисията за защита на личните данни за 2011 г., № 220-00-8, внесен от Комисията за защита на личните данни на 31.01.2012 г.
2. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за влизането, пребиваването и напускането на Република България на гражданите на Европейския съюз и членовете на техните семейства, № 102-01-70, внесен от Министерски съвет на 31.10.2011 г., (второ гласуване).
Форма за търсене
Ключова дума