Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление
Комисия по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление
21/01/2016 първо гласуване

  Законопроект за изменение и допълнение на Закона за пътищата, № 554 – 01 - 186, внесен от Петър Славов и Мартин Димитров
  Д О К Л А Д

  На редовно заседание, проведено на 21 януари 2016 г., Комисията по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление обсъди Законопроект за изменение и допълнение на Закона за пътищата, № 554 – 01 - 186, внесен от Петър Славов и Мартин Димитров на 15. 12. 2015 г.
  В заседанието на комисията взе участие г-н Дончо Атанасов – член на Управителния съвет на Агенция „Пътна инфраструктура“.
  Със законопроекта се предлага да бъде въведена шестмесечна винетна такса, както и определяне по-ниски винетни такси за леките автомобили, отговарящи на изискванията за съответните екологични категории, аналогични на тези, които са определени за тежкотоварни моторни превозни средства.
  В хода на дискусията една част от изказалите се народни представители подкрепиха предложените промени. Други народни представители обърнаха внимание, че към законопроекта липсва финансова обосновка за необходимите разходи, които ще бъдат направени за въвеждането на нова винетна такса и отпечатване на нови винетни стикери, както и че не са предвидени подобни средства в бюджета на Агенция „Пътна инфраструктура“ за настоящата година. В представеното становище от страна на представителя на Агенция „Пътна инфраструктура“ бе изразено несъгласие с предлаганите промени, като основният аргумент за това е, че в действащата понастоящем директива на Европейския съюз не са предвидени шестмесечни такси и такива не са въведени в нито една страна членка.
  Въз основа на дискусията и в резултат на проведеното гласуване, Комисията по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление с 4 гласа - “за”, 0 гласа - “против” и 8 гласа – “въздържал се”, предлага на Народното събрание Законопроект за изменение и допълнение на Закона за пътищата, № 554 – 01 - 186, внесен от Петър Славов и Мартин Димитров, да не бъде приет на първо гласуване.


  ПРЕДСЕДАТЕЛ
  НА КОМИСИЯТА ПО
  РЕГИОНАЛНА ПОЛИТИКА,
  БЛАГОУСТРОЙСТВО И
  МЕСТНО САМОУПРАВЛЕНИЕ:
  Найден Зеленогорски
  Форма за търсене
  Ключова дума