Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по външна политика
Комисия по външна политика
17/02/2016

  Законопроект за ратифициране на Меморандум за партньорство между правителството на Република Албания, правителството на Република Армения, правителството на Република България, правителството на Република Хърватия, правителството на Република Египет, правителството на Република Гърция, правителството на Унгария, правителството на Република Латвия, правителството на Република Литва, правителството на Румъния, правителството на Република Словения и Международната организация на франкофонията относно Националната франкофонска инициатива (2015-2018) в рамките на Програмата ,,Френският език в международните отношения”, № 602-02-2, внесен от Министерски съвет на 22 януари 2016 г.
  На заседание, проведено на 17 февруари 2016 година, Комисията по външна политика разгледа Законопроект за ратифициране на Меморандум за партньорство между правителството на Република Албания, правителството на Република Армения, правителството на Република България, правителството на Република Хърватия, правителството на Република Египет, правителството на Република Гърция, правителството на Унгария, правителството на Република Латвия, правителството на Република Литва, правителството на Румъния, правителството на Република Словения и Международната организация на франкофонията относно Националната франкофонска инициатива (2015-2018) в рамките на Програмата ,,Френският език в международните отношения”, подписан на 10 октомври 2015 г. в Ереван.
  Мотивите към законопроекта бяха представени от г-н Румен Александров – заместник-министър на външните работи.
  През 2015 г. Международната организация на франкофонията (МОФ) започва изпълнението на новата програма на дирекция „Френският език и езиковото многообразие“ към МОФ - „Национална франкофонска инициатива 2015-2018“. Тази програма дава възможност на всички 80 страни - пълноправни членове, наблюдатели и асоциирани страни в МОФ, да кандидатстват на конкурентни начала с проект, в който да определят вида на обученията по и на френски език за техните държавни служители и дипломати за период четири години.
  Българската страна успешно представя своя проект през март 2015 година. Акцентът е поставен върху „План за подготовка на българското председателство на Съвета на Европейския съюз през 2018“, мярка 8 - „Разработване на програма за обучение на екипа на Председателството“, където е заложено обучението на френски език.
  Държавите партньори се споразумяват да си сътрудничат в областта на засилване компетентността по френски език на дипломатите и държавните служители, натоварени с международни дела, в съответствие с разпоредбите на настоящия меморандум за партньорство, чрез национален проект, наречен „Национална франкофонска инициатива”. МОФ и подписващата държава стават партньори по проекта до 31 декември 2018 г. Проектът посочва конкретната форма на действия - оригинални и допълнителни, по предложените дейности, възприети за подсилване на преподаването, употребата и видимостта на френския език и франкофонията в държавните администрации. Проектът ще бъде оценяван всяка година и бюджетите ще могат да бъдат актуализирани с оглед да останат в границите на наличните ресурси.
  Държавите партньори определят национален политически координатор, натоварен с формулирането, координирането и осъществяването на проекта, както и с взаимоотношенията с екипа по програмата на МОФ. При необходимост държавите партньори могат да посочат национален технически координатор от обществена институция за продължаваща квалификация (национално училище за администрация, институт или дипломатическа академия), натоварена да подкрепя националния политически координатор в осъществяването на програмата. Националните координатори - политически и технически, могат да бъдат подпомагани от национален ръководен комитет, който обединява представители на министерствата партньори и чиято роля ще е да подпомага идентифицирането на потребностите и на целевите участници
  Дейностите, провеждани в рамките на проекта „Национална франкофонска инициатива”, одобрен от МОФ чрез селекционна комисия, ще бъдат финансирани през времето на действие на Меморандума за партньорство. За обучение по френски език в столиците на държавите членки и държавите, асоциирани към МОФ, максималното участие на МОФ е 75 на сто, а минималното участие, очаквано от държавата партньор е 25 на сто.
  Меморандумът подлежи на ратифициране със закон от Народното събрание на основание чл. 85, ал. 1, т. 4 от Конституцията на Република България
  Въз основа на проведеното обсъждане и последвалото гласуване, Комисията по външна политика с 13 гласа „за“, 0 гласа „против“ и 0 гласа „въздържал се“, предлага на Народното събрание, да приеме на първо гласуване Законопроект за ратифициране на Меморандум за партньорство между правителството на Република Албания, правителството на Република Армения, правителството на Република България, правителството на Република Хърватия, правителството на Република Египет, правителството на Република Гърция, правителството на Унгария, правителството на Република Латвия, правителството на Република Литва, правителството на Румъния, правителството на Република Словения и Международната организация на франкофонията относно Националната франкофонска инициатива (2015-2018) в рамките на Програмата ,,Френският език в международните отношения”, № 602-02-2, внесен от Министерски съвет на 22 януари 2016 г.


  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
  КОМИСИЯТА ПО ВЪНШНА ПОЛИТИКА:

  ДЖЕМА ГРОЗДАНОВА
  Форма за търсене
  Ключова дума